Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 157
Testes Sandziuogio Mocronoski super Derszconem de Stolowo: primus Harnek, qui interfuit, Msczyw de Magnussewo, Derszco ibidem, Nicolaus de Ossek, Sandziuogius de Magnussewo, Vassilio de Cromolice:

Taco mi p. b iacom przitem
bil kdze dzirʃel rѻczil Sandziuogewi zamargorzethѻ poldzeʃʃѻty
grziwi kedibigey kuprawo
ne[poʃʃ] poʃtawil.