Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 156
Ducit testes Swanthoslaus contra novercam suam ambo de Nadarzsice: primus Nicolaus scultetus de Novo Brzisglino, Albertus de Nadarsice, Andreas de Nadarszice de Poduchowo, Voyczech de Golczewo, gener Miczconis, Przeslaus de Grzibowo, Przeslaus alias de Nadarszice nunc de Gorasdawo:

Taco gym p b + iaco to ʃwadcimi
iaco ([to]) [naczeʃla ] ʃwanthoʃla[uѻ]wouѻ
radѻ ani kaʃznѻ ani povelenÿn
ani gego vedzenym paney nace
ʃlawe rѻku przebito ani (gey) ran
dano