Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 152
Testes Jacussii de Sczichouice pro nobilitate: Sobeslaus et Przeslaus fratres de Bagrowo, de clenodio Celma. Item de duos debet ducere de clenodio Wsczele, item duos debet ducere de clenodio Samsonowe:

Taco nam p b + iaco iacus naʃz
pravi brat y naʃʃza krew [ʃce]
ʃczelmi naʃʃego clenota