Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 151
Boguslaus de Placzcouice solus debet iurare contra dominam Agnetem de Placzcouice:

Taco mi p b + iaco to czʃom pre
oral yzathkuil [to na mey prauey
roli] tom vczinil namem prauem