Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 145
Testes Olbrachtoni de Vsczecino super dominam Przeslauam uxorem Jasconis de Grzibowo: primus Meczslaus de Gunice, Nicolaus Grabonka, Thoma de Solce, Andreas de Falicouice, Micos Drachowski, Jochannes de Scampe:

Taco gym p b + iaco to ʃwadci
mi iaco margorzeta dzerzʃala
[trzilata] powkupena trzilata
pokoyno