Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 144
Item alii sex:

Taco nam p b + iaco
to ʃwadczimi iaco ty owcz ia
nuʃʃowi [prave] ʃzѻ prawe
czʃo zaiѻti wtarnowe