Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 143
Testes Janussi de Budzilowo contra Nicolaum civem de Pysdri: primus Stanislaus de Grodzisce, Pacoslaus ibidem, Martinus de Roscowo, Nicolaus de Ossek, Czõstobor de Pantkowo, Drogoslaus de Ossek:

Taco mi p b + iaco to ʃzѻ owce
ianuʃʃowi czʃo iaʃm gemu prze
dal pѻczoro idwadzeʃcza czʃo
zaiѻl vpotraʃʃa wtarnowo ty [to] ʃѻ [ta] wtich owczach