Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1401 Pisarz: 7 Numer roty: 141
Item testes Sandziuogii Mocronoski contra idem (!) Johannem: primus Johannes de Parzenczewo, Mathia de Vsczenowo, Mathias alter ibidem, Derszco de Prussi, Sandziuogius de Magnussewo, Derszco Czartek ibidem:

Taco gym p b + iacoto ʃwad
czimi cʃzo ian zalowal na
ʃandziuoia okon tego ʃandzi
uoy newzѻl ale rѻkome