Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 14
Mathias kmeto de Graboszewo ducit testes contra dominam Bardska: primus Petrus Wangrin, Peczko, Andreas Rak de Crampcowo, Nicolaus Nowak, Johannes de Crapcowo, Mathias Chorzela ibidem:

+ Jaco to ʃwaczini Jaco anka zabila Maczegewi weprz
i nawangrodze mv nedala paʃcz