Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 49 Numer roty: 1279
Eadem. Rotha, qua iurabit idem Nicolaus de Myeszkowo ad instanciam Swanthoslai de ibidem:

Thako mÿ pomoʃzy bog etc.
yako czom wʃząl oʃzm Coʃz
thom wʃząl na ʃzvey praveÿ lancze