Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 127
Testes Mathie de Marcouice contra Petrum de Tarnowo: primus Jacussius Rogalinski, Dobeslaus de Swekothi, Mathias Grabouecz, Czaslaw de Grabouecz, Petrassius de Vislauicze, Derzsco de Dzeczmarouice:

Taco gym p b + iaco ʃwadczimi iaco ma
czei potrouich kobil negonil ani gych
poczlol