Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 49 Numer roty: 1268
Rotha Lobesz. Rotha, qua iurabit nobilis Andreas de Lobesz ad nstanciam nobilis Laurencii de Nadarszicze:

Thako mÿ pomoʃzy bog etc. yakom nyeranczil
za Jana Zlobʃza ʃzlachethnemv wowrzinczevÿ
znadarʃzicz zapoʃzag zapolthorinacze grziwnÿ zazo
ną [w] wawrzinczewą dobreÿ pamyącza