Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 49 Numer roty: 1267
Rotha Zaleszye. Rotha, qua iurabit nobilis Venczoslaus de Zalesze ad instanciam nobilis Laurencii de Nadarszicze:

Thako mÿ pomoʃzy bog etc. yakom nyeranczil
za Jana zlobʃza [drogoʃcheuicza ] gnyevoʃche
uicza ... zapoʃzag ... zazoną wawrzinczewø
dobrey pamyaczą