Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 49 Numer roty: 1263
Rotha. Rota, qua iurabit virtuosa Zophia de Byeskowo ad proximos terminos particulares erga nobiles Johannem et Thomkonem de Slup:

Tako mÿ pomoʃzy etc. yakom ya
Swego prawa nyeporuʃʃila anÿ za
ʃwe ʃzinÿ zadnego dlugu placila