Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 126
Testes ducit domina Falka de Nadarszice erga Petrum de Rzõgnowo: primus Thomislaus de Nadarszice, Mathias de Golczeuice, Philippus de Grzibovo, Johannes de Czolce, Albertus de Golczevo, Przeslaus de Grzibovo:

Taco gym p b + iacoto ʃwadczimi iaco
falka polozila nanadarʃzice ʃwego po
ʃzagv dwadzeʃcza grziwen