Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 48 Numer roty: 1258
Generosa domina Katherina de Vnÿeslaw habet adducere nobilem Johannem Czechnowsczy familiarem suum ad iuramenta, que (!) erga nobilem Nicolaum de Velavesz, qui iurare habet tali rota:

Tako [y] mÿ pomoʃz etc.
Jako czom fʃczagnyąl dva plu
gą y ʃzbydlem pana velovʃke
go tom fʃczagnyal yʃz [prze] (prze)orano
nya mey paneyey dzedzýnÿ mÿmo
granÿczą hy oranyo