Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 48 Numer roty: 1251
Colaczino. Nobilis Martinus Colaczsky de Dzerszanowo habet prestare iuramentum ad proximos terminos particulares erga nobilem Nicolaum de Velawesz tali rota:

Tako mÿ pomoʃzy etc.
Jacom Ja bil nyemoczen praw. nye
moczą oth boga ʃloʃzoną wtem czas
kedi my rog [dan] bran ...