Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 125
Testes Petrassii de Cuchary contra Johannem de Cisvicza: primus Janussius de Setlevo, Paulus Curovski, Stanislaus ibidem, Johannes ibidem, Mathias Curovski, Nicolaus de Jarossino:

Taco gym p b + iaco to ʃwadczimi
iaco ʃczech biwal nadzedzine ʃwym
bidlem popirzvem zѻdana prava
aianek mv nechczal [pomocz]
ʃnyn prava pomocz