Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 47 Numer roty: 1248
Rotha, qua iurabit nobilis Milaý de Miloslaw ad instanciam magnifici Moscicii de Coszmin:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog etc. ÿakoʃzmÿ
ranczil zapana lucaʃza ... yʃze
mÿ mÿano othvyeʃzcz zitho athim nyeod
vyeʃzenim ʃzkodzenem thego yako ...