Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 46 Numer roty: 1244
Testes pro parte nobilis Nicolai Szmnowodskÿ erga nobilem Sczedrzyk de Sczedrzichowicze: primus Petrus olim de Grabyonowo, secundus Nicolaus de Grabyonowo, tercius Andreas de Gyrzicz, quartus Nicolaus olim de Yeszewo, quintus Stanislaus Wek de Pyglowicze, sextus Nicolaus de Globczino — Rota:

Tako mý bog etc. (pomoʃz) (yswanti) (+) yako tho Swad
czymi, yako nyepoʃwal pan Sczed
rzyk Mikolaya Zymnowodʃkye
go Sczelnycz oʃzthokop poʃzagu
[przoʃze] przedetrzimilati poʃmer
czy Smychnýnye