Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 46 Numer roty: 1243
Rota, qua iurabit nobilis Baran procurator puerorum Swidwe heredis de Miloslauia erga nobilem Milayg de ibidem:

Tako mi pomoʃz etc. ... toczom
wʃząl ridl y lopatą tom wʃząl w
pana Swidwynem gymenyą
tu gdze pan milayg nicz nye
ma