Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1437 Pisarz: 45 Numer roty: 1242
Jarcouicz. Rotha, qua iurabunt testes nobilis Nicolai Jarcovÿcz ad instanciam nobilis Kyelcz de Brudzewo:

Thako [mi] nam pomoʃzÿ bog yvanthi
= iakoʃzmi bilÿ vpana kyelcza wpo
ʃelʃzthvye pirvýe nizli poʃzlal pan
kyelcz do micolaÿa Ja(r)covicza abÿ ranczil
bydlo napanʃzkýe ʃzkazanÿe thego dnÿa
kyegdÿ bidlo pobral


Jarcouicz. Testes nominati pro parte Nicolaii Jarcovicz de Staw ad instanciam nobilis Kyelcz de Brudzewo: primus Nicolaus Przedslawovicz, secundus Borzislaw de Grabyonky, tercius Petrus Crol de Staw.