Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1436 Pisarz: 45 Numer roty: 1241
Item nobilis Nela Wangerszka debet facere iuramentum ad terminos particulares proximos in hunc modum — Rotha:

Thko mi pomoʃzy bog yʃwanthi =
iako wthi czaʃzý gdi domnýe [paʃzch] (panicza)
poʃzlal tedi nyerabil anigo thamo za
ʃzthal then iʃtÿ panicz krandą pyotra
kmothouicze anÿ bil wmem dzerzenyu