Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1436 Pisarz: 45 Numer roty: 1239
Rota, qua iurabunt testes honorabilis domini Derslai de Grabossewo ad instanciam nobilis Johannis de Strzalkowo:

[Tho] Tako nam pomoʃzy
bog ÿʃzwanthÿ + yako tho
ʃwathczim ÿako xancz dzyerʃek
nyeʃedl ze trzemÿ tako dobrimÿ
yako ʃzam a ʃzdzewyancza pod
leyszich wlaʃz wpana Janow
lubÿen ynýe porabil dw copu
drzewa tam iʃte wlubini, anÿ
odbil trzech coni tako dobrich
yako dwadzyeʃcza grzÿwyen
gwaltem gego ʃinowÿ tedÿ
kyedigÿ [chczal wʃzczagnącz
naprawo] wʃzagnal napra
wo


Testes pro parte Derslai de Grabossewo erga nobilem Johannem de Strzalkowo: primus Johannes de Grabyenicze filius Smolka, secundus Nicolaus Szwyanczewo, tercius Dobrogostius Modrzewskÿ, qui residet in Caczkowo, quartus Johannes de Sczepicze, filius Johannis Gawlowskÿ, quintus Nicolaus de Slawno, sextus Johannes Ossyethskÿ — — —