Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1238
Rota, qua iurabit nobilis Przedbor de Glowczino erga nobilem Sandiwogium de Clichowo ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yakom ya nyewranczil
pana Sandziuogya [p] do zancza ÿ
do ʃzoʃtri zapoʃag