Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1237
Strachowycz. Item idem Nicolaus (olim Strachowyecz) habet superiurare dampnum ad proximos terminos particulares erga eundem Andriczka (de Oblaczkowo) ad proximos terminos particulares:

Tako my etc. yakom ʃcodzyen pancz
grziwyen onyeʃzaplaczenye pyenandzy