Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1234
Wrzeszna. Rota, qua iurabit Martinus de Wrzessnya filius Manczka ad instanciam nobilis Nicolai de Wressn(ya) — Rota:

Tako etc. yako moy [ocz] oczecz nye
wranczil micolaýa wrzeʃʃynʃkyego
do drule otrzi konye y o woʃz tako
dobri Jako dwadzyeʃzcza grzywin