Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1224
Cosczanka. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus Cosczanka erga Margaretam filiam suam, consortem Vincencii Falicouicze:

Tako mý pomoʃzy etc. yakom ya
nyewÿnowath margorzacze dzyewcze
meÿ ʃuknyey zatrzigrziwný dla
viprawÿ