Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 122
Testes Przespraui de Stralcovo contra Vincencium ibidem: primus Mathias Moderski de Parussevo, Johannes ibidem, Thomislaus ibidem, Vincencius Falicovski, Boguslaus ibidem, Petrassius de Potrouice filius Mathei:

Taco gym p b + iaco to ʃwadczi
mi czʃo przeʃpraw ranil macze
ia temv trzi lata minѻla