Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1219
Zalesze. Nota: Ius decrevit, quod nobilis Gnyewomir de Zalesze habet venire et iurare ad proximos terminos particulares ad instanciam domini Moszcicii de Coszmin:

Tako my pomoʃzi bog etc. yakom ÿa
prawą nyemoczą leʃzal oth boga
zloʃzoną tegi gyedi my rok bran wdzyen
poroczkowÿ