Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1217
Episcopus Poznaniensis. Rota, qua iurabit reverendissimus in Christo pater dominus /...// Andreas Dei gracia episcopus Poznaniensis ad instanciam magnifici domini Moszcicii de Magna Coszmin:

Tako my pomoʃzy bog yʃzwanta
ewangelia yakom ya nye pobral
poʃzmyerczy kʃzandza biʃcupa Czolka
[piʃ] pirzwego roku czoʃz bi nan mya
lo przicz a ny na dom a ny dze
ʃʃancziny any ... any
tego vʃzythku mam