Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1215
Rotha Schipplowo. Rota, qua iurabit nobilis Martinus de Siplowo erga nobilem Mcolaum de Grabowo ad proximos terminos particulares:

Takomy pomoʃzÿ bog etc. yakom ya
nyeranczil ʃza ʃto grziwyen [pan] wran
ką panu mikolayewÿ zawyano
[yo] ypoʃag gyego dzyewcze