Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 121
Testes Zemõthe de Velaves contra Luthognewm de Cromolice: primus Nicolaus de Buscovo, Nicolaus de Climõczice, Nicolaus de Scoraczevo, Borzislaus de Peczinouice, Vincencius de Glowczino, Vincencius de Peczinouice:

Taco gym p b + iaco ʃwadczimi
iaco luthognew vranil zemѻthѻ chѻʃebnѻ rzeczѻ yʃczith gemv
odiѻl