Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1209
Testes pro parte nobilis Johannis de Markowicze contra nobilem Dorotheam Myesalna, opidanam de Wrzesnÿa etc.: primus Jaroslaus de Byeganowo et alios quinque, quos prenotare potest, quos inducere debet peremptorie ad proximos terminos particulares, qui sunt prelocutores alias &òzmowcza& — Rota:

Tako mÿ etc. yako tho ʃzwathczą
[m] ythom Szmawyal yʃze yan cupil
cupil dzyedzithʃtwo wmarcowiczach
u panye dorothÿ za oʃzim dzeʃʃyath
grzywyen