Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1207
Rota, qua iurabit virtuosa domina Dorothea de Falicouicze ad instanciam domine de ibidem:

Tako ye pomoʃzi bog yʃzwanthi
+ yako moý oczczim nyewnoʃ
l domey ma maczerze gednim idrugim
ÿako trzidzeʃczy grzywyen