Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1206
Rotha testium infrascriptorum:

Tako nam pomoʃzÿ bog ÿ ʃ + [yako]
yʃze mÿcolay welewÿeʃzkÿ ʃadzal
ʃwe gyednacze na graniczÿ myedzÿ
wÿelanwʃzą [...] a myedzÿ vnyeʃlaw
em [ÿcz] yczinil ʃzwemu roku do
ʃzicz wten dzyen [a] ÿako kʃzagÿ
zemʃkÿ obmawyaÿą ÿtamo yana
vnyeʃlawʃkÿego obʃilal przed [ʃlun]
ʃlunczem ʃzaʃzczim panyczÿ