Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1205
Vnÿslaw. Rota, qua iurabit virtuosa Katherina de Vnyeslaw ad instanciam nobilis Nicolai Vyelewyeskÿ:

Tako mÿ pomoʃzy bog ýʃzwanti +
yakom ÿa nyemyala wten czaʃz dacz
czoʃz bybilo wÿʃʃey grzÿwnÿ gyedno [M] czworo [panu] panu mÿcolayewÿ wye
czo czechnowʃkÿ zayal