Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1204
Idem iurabit contra eundem:

yako czom zayal troÿe konÿ pana
kyelczewych tom zayal [wmo]
wmoýey ʃcodzye