Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1203
Rota, qua iurabit nobilis Sandiuogius de Brudzewo ad instanciam Kyelcz de ibidem:

Tako mÿ etc. yako czom zayal
ʃedmoro kobÿl pana kyelcz
ewych tom zayal wmogy ʃcodzye