Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1202
Rota Wyelawysz. Nota: Nobilis Nicolaus de Wyelawyesz habet statuere nobilem Albertum, ipsius familiarem, circa iuramentum ad instanciam virtuose Katherine de Vnyeslaw, qui iurare debet:

Tako mÿ etc. yako czom wʃzal woʃz
ydwoÿe konÿ ÿʃzekýra tom wʃzal
wʃzapuʃcze wýwolanem zagayo
nem oboranem ano [iano] yano
napana mego dzyedzÿnye