Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1400 Pisarz: 7 Numer roty: 120
Sic iurabit Wlost de Rogassice contra Nicolaum de Koszubec:

Taco gemu p b + iaco moy
rѻkoma nemal ʃtavacz vo
low wkoʃzubczu ale wmi
loʃlavu