Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1395 Pisarz: 1 Numer roty: 12
Albertus iurabit:

+ Czʃo ʃe drogoʃlaw
wrzuʃzil wme trzimane tego mam
cztirzi grziwni ʃzcodi