Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1199
Bnin. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de [Bnin] Mlin erga nobilem Mszczich de Pyanthkovo:

Tako mý etc. yako moÿ ʃzona nye
wnoʃla do mego domu panczi grzýwyen
oktore mÿą [my] mʃzciʃʃek nagyego
czanʃcz poʃzwal