Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1198
Czarthky. Nobilis Petrus Czarthkowsky debet venire et iurare ad proximos terminos particulares erga nobilem Jaroslaum de Byeganowo, qui debet iurare:

Tako mi [et] etc. ýakom prawa nyemo
czą leʃzal ot boga ʃzloʃzoną tedi
gyedi my rok bran