Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1444 Pisarz: 44 Numer roty: 1194
Rota. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlin ad instanciam virtuose Anne Pyanthkowo. Terminus super terminos particulares proximos:

yakom ya [m] nyewʃzal ʃzmoýą ʃzoną
dwdzeʃtu grziwyen [na] na hanÿną
[cz] cząʃcz gey [ma cze] maczerziʃný
[ʃan] ʃpanthkowa