Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 44 Numer roty: 1190
Idem. Rota, qua iurabit:

Tako mÿ etc. yakom ya ʃcodzen [d] oʃzmdze
ʃanth grzÿwyen y trzÿ grzÿwnÿ onye
ʃaplaczenye pyenyandzÿ