Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 44 Numer roty: 1187
Rota, qua iurabit nobilis Paulus de Cirequicza instanciam magnifici domini, domini Moszcicii:

Tako mÿ pomoʃzy etc. ÿako wthi czaʃʃi pan
moʃzcicz nýerzekl ʃzam przeʃʃya yprzeʃz
panÿcze mnÿe mÿm panýczom abich
ʃzwe ludzý wʃzal gdzye bich ye nalaʃzl