Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 44 Numer roty: 1185
Rota, qua iurabit nobilis Swanssek de Golczewo ad instanciam nobilis Alberti de Gunicze:

Tako mÿ pomoʃzÿ etc. ÿakom wʃzal dwoÿe
konÿ (woʃz) (yʃzekýrą) kmeczewy zbabina wʃzapuʃzcze claʃter
ʃkem [wm] wmem dzerʃeny