Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1440 Pisarz: 44 Numer roty: 1184
Rota, qua iurabunt nobiles Johannes de Falicowicze et Mathias de Parussowo erga nobilem Nicolaum de Falicowicze:

Tako nam pomoʃzÿ etc. yakoʃzmý tobÿe
nÿeranczili za oʃʃm grzywyen anýʃzmý
gemu [g] pyanczy grzywyen vplaczili
a trzech nýeʃzaplaczili