Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1438 Pisarz: 44 Numer roty: 1181
Colnicze. Rota, qua iurabit nobilis Johannes de Colnicze ad instanciam virtuose Anne de Malochowo:

Tako mÿ pomoʃzi etc. yakom ya nyepo
bral czinʃow wmalochowye paný kczemu
bi prawo mÿala gdzeýebý yey manʃz
otvmarl